Overige informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

KoetzierPoiesz Advocaten heeft bij AON een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid afgesloten. De verzekering voldoet aan de eisen die daaraan door de toepasselijke wetgeving en verordeningen worden gesteld.

De verzekering biedt dekking ongeacht waar ter wereld de fout die tot aansprakelijkheid leidt is begaan of het tot aansprakelijkheid leidende voorval heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat aanspraken die zijn ingesteld op grond van of zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht, alsmede tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, van de dekking zijn uitgesloten.

De contactgegevens van AON zijn:

AON Commercial Risk Solutions
Condensatorweg 54 (Postbus 12250)
1014 AX  AMSTERDAM (1100 AG AMSTERDAM)
Tel. 020-430 55 00
E-mail claims.nederland@aon.nl

ORDE VAN ADVOCATEN

KoetzierPoiesz Advocaten en de bij het kantoor werkzame advocaten zijn aangesloten bij en onderworpen aan de regelgeving van de beroepsorde:

Nederlandse orde van advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM  DEN HAAG

Postbus 30851
2500 GW  DEN HAAG
Tel. 070-335 35 35
E-mail info@advocatenorde.nl

De regelgeving (wetgeving, verordeningen en gedragsregels) waaraan KoetzierPoiesz Advocaten en de daar werkzame advocaten zijn onderworpen zijn te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

SPECIALISATIES

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. H.C. Koetzier staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht.
  2. Mevrouw mr. S.A. Merhottein staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied personen- en familierecht en de sub-rechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen/internationaal privaatrecht, mediation en ouderschap en erkenning.
  3. G.P. Poiesz staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

KoetzierPoiesz Advocaten

Mr. H.C. Koetzier en mr. G.P. Poiesz
De Trompet 1900C
1967 DB  Heemskerk

Telefoon: 0251-740022

heemskerk@kpadvocaten.nl

Mr. S.A. Merhottein
Bloemendaalseweg 163-I
2061 CJ  Bloemendaal

Telefoon: 0251-740022

bloemendaal@kpadvocaten.nl

Overige informatie:

KvK-nummer 76098265
btw-nummer NL860506587B01